2011. október 1., szombat

Minimál invazivitás az implantológiában

A kis átmérőjű implantátumok jellemzői gyakorlati szempontok szerint

Az utóbbi időkben sokat változott az implantológia, a fogbeültetés, mind szemléletben, mind a rendelkezésre álló implantátumok kínálatának tekintetében. Talán az egyik legszembetűnőbb ezek közül a minimál invazivitás igénye.
Ezzel kapcsolatban gyakran érezni némi fogalomzavart. A minimál invazivitás ugyanis nem csupán a beavatkozásra vonatkozik, amelynek során a helyére juttatjuk az implantátumot, de az állapotra is, amelyet így létrehozunk. A korábbi nézetek szerint (és még ma is gyakran találkozni ezzel), a lehető legnagyobb implantátumot kell behelyezni. A mai tendencia szerint azonban a lehető legkevesebb fémet juttatva a csontba biztosítható a megfelelő mennyiségű és minőségű periimplantális csont, amely azt a biológiai teret adja, amelyben az implantátumunk működni fog, azaz képes lesz restruktúrálódni.

Klinikai vizsgálatok hosszú sora bizonyítja, hogy mind a kis átmérőjű, mind a rövid implantátumok sikeressége és létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Ebben a tanulmányban a kis átmérőjű implantátumok különböző típusait és azok jellemzőit vizsgáljuk gyakorlati szempontok alapján. A kis átmérőjű implantátum, vagy mini implantátum meghatározása nem egyszerű, ugyanis az elnevezés többféle típusú implantátumot jelenthet, amelyek nem feltétlenül jelentenek azonos felhasználási területet: lehetnek például egyrészes, gömbfejes implantátumok, teljes fogsor rögzítésére, 1,8 - 3 mm átmérővel, vagy lehetnek kétrészes implantátumok, 3 - 3,3 mm átmérővel. Főként a front régióban használatosak, ahol a mesio-distalis helykínálat behatárolt, illetve azon helyeken, ahol a csont orovestibularis dimenziója elégtelen. A kisebb átmérő egyben általában kompromisszum-kényszert is jelent olyan elvárások tekintetében, amelyek a „normál” méretű implantátumok esetében egyébként alapvetőnek tekinthetők:
- teherbírás
- protetikai variabilitás
- tengelykorrekció lehetősége
- gingivális magassághoz való alkalmazkodás lehetősége
- stabil, hermetikus kapcsolat (kétrészes rendszer esetében)
- lágy-, és keményszövet management
- esztétika
- „platform sw

Megj. A fogbeültetés implantátum-eszköz dependenciája a beültetési helytől, annak állapotától és a felépítmények szempontjából alkalmazható technikáktól is függ.